Prevention

Prøv kræfter med Prevention

Prevention

Siden 1996 har BDS-instruktører undervist i et unikt designet forebyggende program (udformet specifikt til at lære teknikker til at bremse en eskalerende konflikt, selvbeherskelse og kontrol) til skoler / pædagoger, offentlige myndigheder og private virksomheder.

Hovedformålet med dette retorisk funderede program er at give eleverne de nødvendige værktøjer og selvtillid til at håndtere enhver form for konflikt/skænderi, både fysisk og verbalt, med minimal stress og indsats. Dette bliver ofte gjort gennem rollespilsøvelser der forsøger at efterligne virkelige situationer, så eleven lærer at sige fra med selvsikkerhed, såvel som hvordan man kan håndtere et potentielt farligt møde.

Denne intensive undervisning har til formål at forbedre både læring og koncentrationsevne, og omfatter ofte følsomme emner som chikane (evt. mobning?) og voldtægt for at øge opmærksomheden og bevidstheden om reelle (ofte ikke italesatte) problemer.

Her er nogle af de temaer der er omfattet af BDS forbyggende træning:

Deltagerne kan opdeles efter køn eller efter aldersgruppe, men det er ikke en nødvendighed. BDS tilbyder en fleksibel undervisningsplan der er specielt designet til den gruppe som den er beregnet til.

Kom som du er!

I henhold til vores filosofi har vi ikke til hensigt at lave om på vores elever, men i stedet støtte hver enkelt elev i den fase eller livssituation de befinder sig i akkurat nu. Både med deres individuelle styrker og svagheder sigter vi mod at gøre den enkeltes situation bedre og ikke bare ændre scenariet.

Gennem træning kan vi let identificere alle styrker og svagheder og derved styrke ressourcerne samtidig med at svaghederne bliver mindre fremtrædende.

Vores elever lærer at finde vejen til mindste modstand, og at afbøde handlinger der resulterer i aggression. Eventuelle problemer eller spørgsmål der ikke besvares umiddelbart inden for en træningssession, er der altid tid til at eleverne kan stille og få svar på bagefter.

Selv om undervisningen foregår i en i en gruppe, tager vi os tid til at arbejde sammen med hver enkelt elev for at sikre at alle får mest muligt ud af hver træningssession.

Lære at håndtere stress

Angst, rastløshed, frygt, depression - stress har mange navne.

Det er ligegyldigt, om det er eksamensangst, frygt for edderkopper, angst over et forretningsmøde eller bare følelsen af sommerfugle i maven, så de deler alle de samme grundlæggende oprindelse: Stress.

Gennem rollespilsøvelser får vores elever et meget bredt spektrum af situationer, der hjælper dem med at håndtere et hvilket som helst antal mulige stressfulde situationer.

Målet er at hver elev får en stærkere følelse af hvem de er, mere tillid til sig selv og generelt et afslappet ståsted i livet.

Ved hjælp af gennemprøvede simuleringer lærer de hver især hvor deres personlige grænser ligger, og hvordan man gennem bevidst anvendelse af simuleringerne kan teste sine grænser og endda finde styrke til at flytte dem.

Hver klasse (er afslutningen på et helt træningsforløb?) slutter med en "angrebssimulering" hvor eleverne får chancen for at "stå ansigt til ansigt” med en instruktør som spiller rollen som "angriberen". Når eleven er i stand til at afværge vores instruktør med teknikker lært gennem et træningsforløb, står det klart: Du gjorde det! Og du vil også være en af dem der kan afværge et angreb uden at skulle bruge Wing Tsjun-teknikker, det er pointen. TILLYKKE!